Lễ Thành Hôn

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

This slideshow requires JavaScript.

Một số hình ảnh trong ngày Lễ Thành Hôn 13 – 06 – 2013 (Nhấn vào đây để xem thêm)

Advertisements